WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Чумак Л.І. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини,організації та економіки охорони здоров’я ...»

Чумак Л.І.

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної

медицини,організації та економіки охорони здоров’я

Харківський національний медичний університет

м.Харків, Україна

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ДІТЕЙ

Соціологічний аналіз у сучасній медицині набуває важливого значення, оскільки багато проблем, пов’язаних зі здоров’ям мають соціальну природу. При організації медико-санітарної допомоги необхідно враховувати соціальні проблеми, пов'язані зі здоров'ям, хворобами та медичним обслуговуванням пацієнтів. З розвитком охорони здоров’я необхідним стало визначення задоволеності пацієнтів якістю надання медико-санітарної допомоги, їх інформованості щодо здорового способу життя та розвитку захворювань, спостерігається зростання уваги до вивчення соціальних аспектів хвороб.

При вивченні проблеми цукрового діабету I типу дитячого віку значущим є дослідження соціальних аспектів. Фактори ризику розвитку захворювання, якість життя дітей з цукровим діабетом, задоволеність медико-санітарною допомогою, інформованість пацієнтів – це складові соціології здоров’я.

Метою нашого дослідження стало вивчення таких соціальних аспектів проблеми цукрового діабету у дітей як якість життя, задоволеність медичною допомогою та інформованість.

Вивчення якості життя на сучасному етапі використовується для оцінки ефективності охорони здоров’я в цілому і різних медичних та соціальних програм, для оцінки стану здоров’я населення у різних країнах, для порівняння якості життя при різній патології, а у розвинутих країнах оцінка якості життя обов’язкова умова при випробуванні нових лікарських засобів та методів лікування [1, с.12]. Методологія дослідження якості життя містить певні складові та передбачає соціологічне дослідження, як інструмент [1, с.38]. Нами була розроблена та запропонована методика оцінювання якості життя базується на рекомендаціях та вимогах ВООЗ, інструментом якого є опитувальник - анонімна анкета ”Карта з вивчення якості життя дитини, яка хворіє на цукровий діабет”. Шляхом статистичного аналізу отриманих даних був визначений середній показник якості життя для цих дітей в момент виписки з лікарні після планового лікування, який становив 63,9%. Вивчаючи складові показника якості життя було встановлено, що він на 98% залежить від обмежень у харчуванні, психологічній та духовній сферах, у суспільному та повсякденному житті та від фізичних обмежень. Показник має середній рівень варіабельності, що вказує на можливість впливу на його складові з метою їх поліпшення для кожної хворої на цукровий діабет дитини.

Методику дослідження якості життя доцільно використовувати для оцінки якості та ефективності диспансерної роботи з такими дітьми.

За даними опитування вивчалась задоволеність медичною допомогою і було встановлено, що консультативна допомога, яка надається лікарями-ендокринологами стаціонарів та дитячими ендокринологами поліклінічних відділень має високий професійний рівень та є необхідною для більш ніж 80% родин. За результатами оцінювання задоволеності пацієнтів якістю надання медико–санітарної допомоги найкращі результати отримали лікарі–ендокринологи спеціалізованих ендокринологічних відділень лікарень: на „відмінно” оцінили їх роботу 63,6±3,2% батьків, на „добре” – 20,3±2,6%, а найнижчі оцінки задоволеності отримали спеціалісти - дитячі нефрологи, дитячі неврологи та дитячі офтальмологи. За даними опитування до них звертаються лише – 22,5±2,7%, 52,4±3,3% та 72,3±2,9% родин відповідно. Батьки дітей з цукровим діабетом найбільше довіряють дитячим лікарям–ендокринологам – 97,4±1,0%, що є запорукою позитивних результатів лікування.

В ході дослідження визначена висока інформованість пацієнтів щодо своєї хвороби, а саме щодо серйозності свого захворювання, необхідності дотримання режиму, адекватного ставлення до інсулінотерапії. Діти відвідують лікарів з профілактичною метою, 83,5±2,4% отримують лікарські поради, навчаються методам самоконтролю [2, с.71-72; 3, с.240]. Проведена робота має позитивні наслідки, а саме високий рівень обізнаності щодо цукрового діабету. Так 96,1±1,3% опитаних розуміють необхідність дотримування дієтичного харчування, 83,1±2,5% переконані, що інсулін є основним засобом лікування. Дуже добре знають та розуміють що може статися з дитиною, якщо вона перестане отримувати інсулін або дотримуватись дієти 86,6±2,2% респондентів. Наявність знань щодо проявів коми як гіпоглікемічної, так і гіперглікемічної відмітили 96,5±1,2% і 97,0±1,1% знають яку допомогу слід надавати в таких екстрених випадках. Вміють самостійно надавати таку допомогу 88,7±2,1% опитаних. Це результати навчання хворих у школах діабету.

Отримані дані висвітлюють соціальні аспекти життя дітей з цукровим діабетом та їх родин, дають інформацію щодо розвитку консультативної допомоги, продовження навчальних програм у «школах діабету» та розробки шляхів поліпшення показників якості життя.

Література:

1.Новик А.А. Исследование качества жизни в медицине. 2-е издание /Под ред. Акад. РАМН Ю.Л.Шевченко. / А.А.Новик, Т.И.Ионова // - М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. - 320с.

2. Павлова М.Г. Обучение и самоконтроль в комплексном лечении сахарного диабета / М.Г.Павлова // Международный эндокринологический журнал. – 2007. - №5(11). - С.71-74.

3. Educational program to type 1 diabetes mellitus patients: basic topics / SA.Leite, LM.Zanim, PC.Granzotto et al. // Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. – 2008. – Mar. - №52(2). – P.233-242

Похожие работы:

«Директору МБУ ДО "ДЮСШ "Светленская" Города Томска" Е.А. Парфиненкоот _ фамилия _ имя отчество родителя (законного представителя)ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу принять моего сына / дочь _ (нужное подчеркнуть) (ФИО ребенка полностью) в МБУ ДО "Д...»

«МИНИСТЕРСТВО ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ Кетопрофен, таблеткиФС Вводится впервые Настоящая фармакопейная статья распространяется на препарат кетопрофен, таблетки (таблетки, таблетки, покрыты...»

«УДК: 615.1/2: 33 (075.8)ОЦІНКА ФАРМАКОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ Герасимова О.О., Морус Т.В. Кафедра фармакоекономікиНаціональний фармацевтичний університет ph-econom@nuph.edu.ua Ключові слова: хронічний гастродуоденіт, пацієнти дитячого віку, кліні...»

«Лекция Водолечение. Теплолечение.К наиболее распространенным водолечебным процедурам относятся: обливание, обтирание, влажные укутывания, души и ванны. Общее обливание: когда больного обливают из ведра (2-3 ведра t°+34 +32°)....»

«Пользовательское соглашение (далее – "Соглашение")1. Термины и определения1.1. Сайт "Угадай футбольный вкус!" (www.lays.ru)1.2. Администрация/Владелец Сайта Общество с ограниченной ответственностью "Фрито Лей Мануфактуринг"1.3. Пользователь – физическое лицо, акцептовавшее настоящее Поль...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ НикотинамидФС Никотинамид NicotinamidumВзамен ГФ XII, ФС 42-0262-07 Пиридин-3-карбоксамид C6H6N2O М.м. 122,12 Cодержит не менее...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАННИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЯ СТАТЬЯ Дексаметазон,ФС таблеткиВводится впервые Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат дексаметазон, таблетки. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС "Таблетки" и ниже приведе...»

«Руководство по интеграции МИС с ИЭМК Содержание TOC \o 1-3 \h \z \u 1Введение PAGEREF _Toc458011827 \h 32Описание передаваемой медицинской информации PAGEREF _Toc458011828 \h 33Схема взаимодействия МИС и ИЭМК PAGEREF _Toc458011829 \h 44Требования к МИС PAGEREF _Toc458011830 \h 55Инструкция PA...»

«Калия йодид,ФС таблеткиВзамен ФС 42-1046-98; ГФ Х, ст. 365 Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат калия йодид, таблетки. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС "Таблетки" и ниже приведенным требованиям. Cодержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного к...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.